KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KLİNİKTEKİ YÜZÜ

Bir kadına sağlık hizmeti verirken yakınmaların büyük bir kısmını pek çok etiolojik faktörle bir arada şiddet açısından değerlendirmek tanısal süreci kolaylaştırmakla beraber hekimi tedavi sürecinde zorlayan pek çok sorunla başbaşa bı-rakır.Klinik bu anlamda en iyi haliyle kadın hastaların semptomatik anlamda tedavi aldığı yaşadıkları kronik şiddeti iyileştirici pozisyonundaki birisiyle paylaşmaktan dolayı geçici olarak rahatladıkları mekanlar olmanın sınırlılıklarıyla ma-lül mekanlardır.Bu sınırlılık hali kliniğe içkin olmamakla beraber geleneksel ataerkil aile düzeni,kadının ev içi ve toplumsal yaşantıda özgür bir insan olarak yaşamasını ve karar vermesinin imkanlarını oluşturmayan kapitalist devlet ve onun her türlü ideolojik aygıtı kliniği de en iyi haliyle yaraların geçici olarak sarıldığı ama uzun vadede şiddete duyarlı hekimlerin ve şiddet mağdurlarının bir früstrasyon ögesi olarak algıladığı yararsız ortamlara dönüştürmektedir.Belki açık bir cinsel saldırı olgusunda iyi hekimliğin tüm kriterleriyle yaklaşım sunmak sonuç açıcı olabiimektedir.Ama aile içi şiddet ve cinsel istismar gibi aile kurumunun tüm zırhlarıyla çevrilmiş ve sürekli olarak aile içindeki bireylerin özgürlük ve özerkliğini kuvvetlendirici ve eşit bireylerin sevgi ve saygısına dayalı sosyal kategoriler oluşturmak yerine ataerkil aileyi kuvvetlendirici ekonomik siyasi ve ideolojik yönelimleri sağlamlaştırmak ve böyle bir ortamda klinikten sağaltıcı bir rol talep etmek reel değildir.Bir başka kategori olarak kliniğin sosyal işlevlerinin piyasa mekanizmalarıyla tümüyle yok edildiği hekimlerin ücretli bir çalışana indirgenerek klinik bağımsızlıklarının ve sosyal hekimlik işlevlerinin tümüyle yokedildiği koşullarda varolan sağlık sistemi içinde gerçekten işlevsel mekanizmalar üretmek için klinikleri bu bakım onarım ve yedek parça dükkanı olmaktan çıkarmak gerekmekte.

Burada şiddetin klinik yansımalarını olgular üzerinden tartışmak istiyorum.Olguların hepsi son altı ay içinde poliklinikte karşıladığım hastalarımdır.

OLGU 1.EŞ TECAVÜZÜ

18    yaşında kadın hasta.Poliklinik kapısında kasıklarını iki eliyle kavramış iki büklüm yoğun aajitasyon içindeki hastanın çevresinde çok sayıda kadın ve erkek yakını var.Hasta odaya annesiyle birlikte alındı.Yaklaşık 15 dakika süren bir yatıştırmanın ardından sürekli ağlayan hastayla sözel iletişime geçildi.3 gün önce çok sevdiği birisiyle evlenmiş ilk gün eşiyle ilişkiye girememiş.lkinci gün eşi yumuşak olarak tarif ettiği zorlamalarla ilişkiye zorlamış fakat gerçekleşmemiş.Ertesi gün kayınbabası ve kayınvalidesinin eşini zorladığına tanık olmuş.Eşi odalarına büyük bir hışımla girerek artık bu iş olacak diye genç kadının üzerine saldırmış direnince zor kullanarak ilişkiye yeltenmiş fakat kadının aşırı bağırmaları üzerine komşuların toplanması ve anne babanın odaya girmesi üzerine saldırı sonlanmış.Kadın yakın bir polikliniğe götürülmüş oradan psikiatrik yardım için üniversite kliniğine yönlendirilmiş psikiatri polikliniğinde çok kısa süren bir iletişimin ardından jinekolojik bakıya gönderilmiş.Hasta yoğun bir korku içinde ısrarla korunma ve eşinin yanına geri gönderilmeme onla karşılaşmama talepleri içindeyken sakinleştirilemeyince izole edilip 1 saat kadar gözlem altına alınıp tekrara görüşülünce yoğun bir saldın şoku yaşadığı tesbit edildi.Masada jinekolojik bakı yapılamadı jinekolojik muaynenin amaçları anlatılınca yatağında muayneye razı edildi.Düzenlenen raporla yasalar nezdinde doğacak haklan anlatıldı.Aynı bilgi annesine de verildi.Hasta ekteki rapor örneğiyle beraber iki gün sonra kontrole çağrılarak psikiatriye yönlendirildi.Hasta iki gün sonra kontrole gelmeyince telefon yoluyla ulaşıldı eşinin evinde olduğu ve rahat konuşamadığı görüldü.Psikiatri polikliniğiyle ilişkiye geçildi 5 gün sonra randevusu olduğu öğrenildi.Randevu tarhinde tekrar arandı gitmediği öğrenildi.Düzen-lenen raporla beraber olası bir kötü uygulama yaratan izolasyon koşullan nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapıldı.Kolluk güçlerinin kadını ve eşini karakola davet ettiği herhangibir şikayet olmadığı öğrenildi.

Bu deneyim şiddet mağdurunu nasıl yönlendirmiş olabilir? Yoğun ajitasyon durumundayken hastayla yapılan görüşmede dikkat çeken kısa cümleler ışık tutucu olabilir mi?

… “onu annesi babası zorladı” FEODAL DEĞERLERLE YÜZLEŞME

…“bir daha onu asla görmek istemiyorum evlenmek istemiyorum” İNCİNME ÖZSAYGININ ZEDELENMESİ

“.beni bırakmayın babam beni kabul etmez” FEODAL DEĞERLER KARŞISINDA DAYANAKSIZLIK

..“ben psikiyatriye gitmek istemiyorum o gitsin hasta olan o ben deli değilim bana deli diyorlar” SOSYAL SAYGI KAYBI KORKUSU

OLGU 2:CİNSEL ZORLAMA -REPRODÜKTİF ÖZERKLİK YOKSUNLUĞU

22    yaşında üç gün önce epizyotomiyle 2.normal doğumunu gerçekleştirmiş anne dışkıyla karışık vaginal kanama ve şiddetli ağrı yakınmasıyla başvurdu.Eşinin bir gece önce sarhoşken kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ifade eden hastanın yapılan muaynesinde rektovaginal fistül tesbit edildi.Akut evredeki olguya reperasyon gerekti herhengibir sosyal güvenceleri olmadığı için tedaviyi gerçekleştiremeden hastaneden ayrıldılar.

OLGU 3:KRONİK AŞAĞILANMA VE AİLE İÇİ ŞİDDET ,ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK OLGUSU

28 yaşında lise mezunu 5 yıllık evli 4 yaşında bir çocuğu olan ilk gebeliğinden itibaren takip ettiğim ve ailece jineko-logluk yaptığım bir ailenin üç kızından biri olan olgu 18 haftalık gebeyken amnion zarı rüptürü ve vagnal kanamayla başvurdu abortus inipiens nedeniyle tıbbi tahliye gerçekleştirildi.Bir gece önce çok geç vakitte sarhoş bir şekilde eve gelen eşinin yemeği beğenmemesi üzerine benzer durumlarda yaptığı gibi oğluyla beraber kendilerini banyoya kilitlediğini oğlunun ağlaması üzerine önce çocuğu sonra kendisini dövdüğünü o sırada kanama başladığını ardından suyunun geldiğini anlattı.Bu hastanın eşi üniversite mezunu ve iyi gelir getiren bir işte çalışmaktadır.Dışandan bakıldığında kibar eğitimli bir insan izlenimi vermektedir.Fakat ilk gebelik takiplerinde eşine gösterdiği aşırı ilgi ve kontrolcü tutumu konusunda hastayla yapılan görüşmede çok kıskanç kontrolcü kısıtlayıcı ve en ufak bir şeyi beğenmeme durumunda sözel olarak aşağılayıcı tutum sergilediği öğrenilmiştir.Hastanın bu durumu katlanılabilir kılmak için sürekli tetikte olduğu ve ev ortamını sorun çıkmayacak şekilde organize etmeye çalıştığı görülmüştür.Hasta şiddetin ilk belirtileri konusunda uyarılmış hastanın isteği üzerine eşle görüşülmüş ve psikiatrik bakıya gönderilmiş gebelik sonlanan kadar bu süreci hekimi üzerinden takip edilmiştir.Doğumdan kısa bir süre sonra şiddet fizksel nitelik almış ve hastanın yardım isteği üzerine baronun kadın komisyonundan yardım alınarak eş bir süre evden uzaklaştırılmış ardından tekrar birliktelik başlamış bu arada hasta irtibatını kesmiş anne ve kız kardeşlerinden alınan bilgi üzerine çocuğun ve kadının sıkça dövüldüğü ailesiyle görüştürülmediği dışarı çıkmasına izin verilmediği öğrenilmiştir aile yardıma yönlendirildiğinde kızlarının çocuk işsizlik çevre baskısı nedeniyle ayrılmak istemediğini bu nedenle kızlarına destek olamadıklarını belirtmişlerdir.Travma günü kocası evden gittikten sonra annesi tarafından kliniğe getirilen olgunun başına gelenler konusunda hiçbirşey yapamayacak kadar kendini çaresiz ve kilitlenmiş hissettiği görülmüş bütün itirazlarına rağmen polise haber verilerek suç duyurusu yapılmıştır.Ailesiyle beraber yaşamaya başlayan olgu ekonomik nedenlerle psikiatrik yardım alamamakta ve babasının baskısı nedeniyle de bir sığınma evi temini konusundaki girişimleri kabul etmemektedir.Şiddet mağduru olan oğlu ise hiçbir yardım alamamaktadır.

ŞİDDETİN KLİNİK SONUÇLARI
1.    Kronik pelvik ağn-histerektomi insidansında artış
2.    Libido kaybı
3.    Disparoni
4.    Vaginismus
5.    Akut ve kronik PID
6.    Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
7.    Vestibulit
8.    Üretral sendrom
9.    Sık tekrarlayan üriner enfeksion
10.    Fibroidler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>